Facebook

Sözlük

possible

adjective

Türkçe'si olası,mümkün
Tür adjective
Örnek Cümle
A hypothesis usually consists of a group of interconnected statements that give a possible solution to a problem.
Bir hipotez, genellikle, bir soruna olası birçözüm getiren birbiriyi bağlantılı bir ifadelergrubundan oluşur.