Facebook

Sözlük

possible

adjective

Türkçe'siolası,mümkün
Türadjective
Örnek Cümle
Thackeray, a leading novelist of the Victorian age, aimed to be as truthful as possible in his descriptionof people's virtues and shortcomings.
Viktorya çağının önde gelen bir romancısı olan Thackeray, kişilerin erdem ve kusurlarının anlatımında mümkün olduğu kadar gerçekçi olmayı amaçladı.