Facebook

Sözlük

post-war

adjective

Türkçe'si savaş sonrası
Tür adjective
Örnek Cümle
In the post-war period, under World Bank influence, vast areas in the poorer tropical countries were converted to sugarcane plantations.
Savaş sonrası dönemde, Dünya Bankası'nın etkisiyle, yoksul tropikal ülkelerde çok geniş alanlar, şeker kamışı tarlalarına dönüştürülmüştür.