Facebook

Sözlük

post-war

adjective

Türkçe'si savaş sonrası
Tür adjective
Örnek Cümle
In the post-war period higher education became one of the policy priorities for western governments.
Savaş sonrası dönemde, yüksek öğretim batılı hükümetler için siyasi önceliklerden biri oldu.