Facebook

Sözlük

post-war

adjective

Türkçe'sisavaş sonrası
Türadjective
Örnek Cümle
In the post-war period higher education became one of the policy priorities for western governments.
Savaş sonrası dönemde, yüksek öğretim batılı hükümetler için siyasi önceliklerden biri oldu.

Alternatif öneriler:

post-colonialpost-secondary