Facebook

Sözlük

potential

adjective

Türkçe'simuhtemel,potansiyel
Türadjective
Örnek Cümle
While not every person who snores suffers from a serious health problem, it is important to be aware of the potential risks.
Horlayan herkes ciddi bir sağlık probleminden müzdarip olmasa da potansiyel risklerin farkında olunması önemlidir.

noun

Türkçe'sigüç, potansiyel
Türnoun
Örnek Cümle
Personnel management deals particularly with the problems of obtaining employees and developing relationships; so that the employees will contribute their maximum potential to the goals of the organization.
Personel yönetimi işçilerin iş yerinin amaçlan doğrultusunda bütün güçleriyle katkıda bulunmaları için özellikle işçi alma ve ilişkileri geliştirme işiyle uğraşır.

Alternatif öneriler:

potentialitypotentially