Facebook

Sözlük

potential

adjective

Türkçe'si muhtemel, potansiyel
Tür adjective
Örnek Cümle
Since internet has become the commonest medium for doing searches for any product, service or information, its potential to help in promotion is highly valued.
İnternet herhangi bir ürünü, hizmeti ya da bilgiyi araştırmak için en yaygın araçlardan biri olduğu için onun gelişmesine yardım etme potansiyeli yüksek ölçüde değerlidir.

noun

Türkçe'si güç, potansiyel
Tür noun
Örnek Cümle
Personnel management deals particularly with the problems of obtaining employees and developing relationships; so that the employees will contribute their maximum potential to the goals of the organization.
Personel yönetimi işçilerin iş yerinin amaçlan doğrultusunda bütün güçleriyle katkıda bulunmaları için özellikle işçi alma ve ilişkileri geliştirme işiyle uğraşır.