Facebook

Sözlük

potential

adjective

Türkçe'simuhtemel,potansiyel
Türadjective
Örnek Cümle
Since internet has become the commonest medium for doing searches for any product, service or information, its potential to help in promotion is highly valued.
İnternet herhangi bir ürünü, hizmeti ya da bilgiyi araştırmak için en yaygın araçlardan biri olduğu için onun gelişmesine yardım etme potansiyeli yüksek ölçüde değerlidir.

noun

Türkçe'sigüç, potansiyel
Türnoun
Örnek Cümle
Sleep apnea is always considered one of the potential dangers of snoring.
Uyku apnesi genellikle horlamanın potansiyel tehlikelerinden biri olarak düşünülmektedir.

Alternatif öneriler:

potentialitypotentially