Facebook

Sözlük

poverty

noun

Türkçe'si yoksulluk
Tür noun
Örnek Cümle
The population in the developed nations that is affected by poverty is relatively less, as compared to that of the developing nations.
Gelişen ülkelerinkiyle karşılaştırıldığında gelişmiş ülkelerdeki nüfus yoksulluktan nispeten daha az etkilenir.