Facebook

Sözlük

poverty

noun

Türkçe'si yoksulluk
Tür noun
Örnek Cümle
The government should deal with the unemployment and poverty problems.
Hükumet işsizlik ve yoksulluk sorunlarıyla ilgilenmelidir.