Facebook

Sözlük

power

verb

Türkçe'si güç sağlamak
Tür verb
Örnek Cümle
Even if all fossil-fuel power stations worldwide were switched off tomorrow, global temperatures would continue to rise for another fifty years.
Dünyadaki tüm fosil yakıtlı enerji santralleri yarın devreden çıkarılsa bile, küresel sıcaklıklar bir elli yıl daha yükselmeye devam edecektir.

noun

Türkçe'si güç, kuvvet; yetki, iktidar
Tür noun
Örnek Cümle
With a population of roughly 10 billion people in 2050, some experts predict that the world will need five times more power than we generate today.
Bazı uzmanlar, 2050'de yaklaşık 10 milyar nüfusu ile dünyanın, bugün ürettiğimizden beş kat daha fazla elektriğe gereksinimi olacağını tahmin etmektedir.