Facebook

Sözlük

power

verb

Türkçe'si güç sağlamak
Tür verb
Örnek Cümle
As we know, according to the Constitution of the United States of America, Congress does not have unlimited power of legislation.
Bildiğimiz gibi, Amerika Birleşik Devletleri anayasasına göre, Kongre sınırsız bir yasama yetkisine sahip değildir.

noun

Türkçe'si güç, kuvvet; yetki, iktidar
Tür noun
Örnek Cümle
Even if all fossil-fuel power stations worldwide were switched off tomorrow, global temperatures would continue to rise for another fifty years.
Dünyadaki tüm fosil yakıtlı enerji santralleri yarın devreden çıkarılsa bile, küresel sıcaklıklar bir elli yıl daha yükselmeye devam edecektir.