Facebook

Sözlük

power

verb

Türkçe'si güç sağlamak
Tür verb

noun

Türkçe'si güç, kuvvet; yetki, iktidar
Tür noun
Örnek Cümle
When new routes to the East were discovered in the sixteenth century, the power and wealth of Italian cities like Genoa and Venice, which dominated Mediterranean trade, began to decline.
On altıncı yüzyılda Doğuya yeni yollar keşfedilince, Akdeniz ticaretine hakim olan Cenova ve Venedik gibi İtalyan şehirlerinin gücü ve zenginliği azalmaya başladı.