Facebook

Sözlük

power

verb

Türkçe'sigüç sağlamak
Türverb
Örnek Cümle
Since September 11th, 2001, America's eagerness to project its power unilaterally, has affected the foreign policy of most countries in the world.
11 Eylül 2001'den beri Amerika'nın tek taraflı olarak gücünü ortaya koyma isteği, dünyadaki çoğu ülkenin dış politikasını etkilemektedir.

noun

Türkçe'sigüç, kuvvet; yetki, iktidar
Türnoun
Örnek Cümle
This is why liquids are used for transmitting power in different directions, in hydraulic brakes and lifts.
İşte bu nedenle sıvılar hidrolik frenlerde ve asansörlerde değişik yönlerde güç iletmek için kullanılırlar.