Facebook

Sözlük

powerful

adjective

Türkçe'si güçlü
Tür adjective
Örnek Cümle
If a person has a family history of a certain disease, it is a powerful indicator of his/her tendency tocontract that disease.
Kişinin belirli bir hastalıkla ilgili aile öyküsü varsa bu, onun o hastalığa yakalanma eğiliminin güçlü bir göstergesidir.