Facebook

Sözlük

practice

noun

Türkçe'siçalışma,uygulama,idman
Türnoun
Örnek Cümle
The families heat lead, in a practice called Bokhoor, believed to disperse evil spirits and calm the child.
Bokhoor denilen bir uygulamada aileler kurşunu ısıtırlar ve kötü ruhları dağıtıp çocuğu sakinleştirdiğine inanırlar.

Alternatif öneriler:

in practicemalpractice