Facebook

Sözlük

praiseworthy

adjective

Türkçe'siövgüye değer
Türadjective