Facebook

Sözlük

precariously

adverb

Türkçe'si tehlikeli şekilde
Tür adverb
Örnek Cümle
So long as millions of human beings, the great majority of them in the Third World, are precariously on the border-line of starvation, no educational policy, however well-conceived, can by itself eradicate illiteracy.
Büyük çoğunluğu üçüncü dünyada bulunan milyonlarca insan açlık sınırında güç durumda yaşadığı sürece ne kadar iyi düşünülmüş olursa olsun hiçbir eğitim politikası yalnız başına cehaleti ortadan kaldıramaz.