Facebook

Sözlük

predatory

adjective

Türkçe'si yırtıcı
Tür adjective