Facebook

Sözlük

predict

verb

Türkçe'sitahmin etmek
Türverb
Örnek Cümle
It is possible for us to predict the majority of accidents and to prevent them by taking the necessary precautions.
Kazaların çoğunu önceden tahmin etmemiz ve gerekli tedbirleri alarak bunları önlememiz mümkün.