Facebook

Sözlük

prefer

verb

Türkçe'sitercih etmek
Türverb
Örnek Cümle
Rather than reflect what they see in nature, many modern artists prefer to paint the inner world of feelings and thoughts.
Çoğu çağdaş ressam, doğada gördüklerini yansıtmak yerine, duyguların ve düşüncelerin iç dünyasını resmetmeyi tercih ediyor.