Facebook

Sözlük

prejudiced

adjective

Türkçe'siön yargılı
Türadjective
Örnek Cümle
If only you had read his report before it was submitted to the committee, you would have realized how prejudiced he was against the minorities.
Onun raporunu kurula sunulmadan önce okumuş olsaydın, azınlıklara karşı ne kadar ön yargılı olduğunu anlardın.

Alternatif öneriler:

prejudiceunprejudiced