Facebook

Sözlük

prejudiced

adjective

Türkçe'si ön yargılı
Tür adjective
Örnek Cümle
Regardless of the strategy chosen, feminists will need allies when their goal is changing prejudiced political practice and thought.
Seçilen strateji ne olursa olsun, amaçları ön yargılı siyasal uygulama ve düşünceyi değiştirme olduğunda, feministlerin müttefiklere ihtiyacı olacaktır.