Facebook

Sözlük

prepared

adjective

Türkçe'si hazır
Tür adjective
Örnek Cümle
A research report prepared by a financial firm suggests that the private sector in China accounts for no more than 30 per cent of the economy.
Bir finans şirketi tarafından hazırlanan araştırma raporu, Çin’de özel sektörün ekonominin % 30’undan daha fazlasını oluşturmadığını ileri sürüyor.

Alternatif öneriler:

prepareprepare to