Facebook

Sözlük

prepared

adjective

Türkçe'sihazır
Türadjective
Örnek Cümle
Even though there are widespread doubts among EU members about the new candidates, no government has been prepared to veto enlargement.
AB üyeleri arasında yeni adaylara ilişikin yaygın kuşkular bulunsa da hiçbir hükümet genişlemeyi veto etmeye hazırlıklı değildir