Facebook

Sözlük

prepared

adjective

Türkçe'si hazır
Tür adjective
Örnek Cümle
Prince Sihanouk has always voiced his firm commitment to one principle: he is prepared to make any sacrifice necessary for the people of Combodia.
Prens Sihanouk bir ilkeye kesin bağlılığını hep ifade etmiştir: o Kamboçya halkı için gerekli her türlü özveride bulunmaya hazırdır.

Alternatif öneriler:

prepareprepare to