Facebook

Sözlük

prepared

adjective

Türkçe'sihazır
Türadjective
Örnek Cümle
They are usually prepared from non living matter.
Bunlar canlı olmayan maddeden hazırlanır.