Facebook

Sözlük

preservation

noun

Türkçe'sikoruma, muhafaza
Türnoun

Alternatif öneriler:

preservationistpreservative