Facebook

Sözlük

preservationist

noun

Türkçe'sikorumacı
Türnoun

Alternatif öneriler:

preservationpreservative