Facebook

Sözlük

press

verb

Türkçe'sibasmak, bastırmak; üstelemek, zorlamak
Türverb
Örnek Cümle
I’m not sure that the new press counsellor will be able to answer all the questions regarding the economic situation.
Yeni basın danışmanının, ekonomik durumla ilgili tüm sorulara cevap verebileceğinden emin değilim.

noun

Türkçe'sibasın,matbaa
Türnoun
Örnek Cümle
I’m not sure that the new press counsellor will be able to answer all the questions regarding the economic situation.
Yeni basın danışmanının, ekonomik durumla ilgili tüm sorulara cevap verebileceğinden emin değilim.