Facebook

Sözlük

pressure

verb

Türkçe'si basınç uygulamak
Tür verb
Örnek Cümle
Provided blood pressure measurements are within normal limits throughout pregnancy, women with hypertension do not have the increased risk of pre-eclampsia.
Kan basıncı ölçümleri gebelik boyunca normaltutulması koşuluyla, yüksek tansiyonlu kadınlar, artmış pre-eklampsi riski taşımazlar.

noun

Türkçe'si baskı,basınç
Tür noun