Facebook

Sözlük

pressure

verb

Türkçe'sibasınç uygulamak
Türverb
Örnek Cümle
Marine life is being photographed using special cameras made to withstand the pressure of the water.
Deniz yaşamının fotoğrafları, suyun basıncına dayanacak biçimde yapılmış olan özel kameralar kullanılarak çekilmektedir.

noun

Türkçe'sibaskı,basınç
Türnoun
Örnek Cümle
The pressure that exists at the bottom of the ocean is greater than that of the surface.
Okyanus dibindeki basınç, yüzeyindeki basınçtan daha büyüktür.