Facebook

Sözlük

pretty

adjective

Türkçe'si hoş,güzel,sevimli
Tür adjective
Örnek Cümle
Both of the stories are pretty funny.
Öykünün her ikisi de oldukça eğlendirici.

adverb

Türkçe'si oldukça,epey
Tür adverb
Örnek Cümle
In many ways, the London of 1753 was pretty similar to the way it is today: huge and noisy and overcrowded.
Birçok bakımdan, 1753'ün Londra’sı, bugün olduğu duruma oldukça benziyordu: büyük, gürültülü ve fazla kalabalık.