Facebook

Sözlük

prevalence

noun

Türkçe'siyaygınlık
Türnoun
Örnek Cümle
According to a recent study, the prevalence of obesity in dogs is between 22 and 40 percent.
Son çalışmaya göre, köpeklerde obezitenin yaygınlığı yüzde 22 ve 40 arasındadır.

Alternatif öneriler:

prevalentprevalently