Facebook

Sözlük

prevent

verb

Türkçe'si önlemek,alıkoymak
Tür verb
Örnek Cümle
To prevent soil erosion, precautions should be taken.
Toprak erozyonunu önlemek için önlemler alınmalıdır.