Facebook

Sözlük

prevent

verb

Türkçe'si önlemek,alıkoymak
Tür verb
Örnek Cümle
Turkey has played an active part in the mobilisation of international organizations to prevent further bloodshed in Bosnia.
Türkiye, Bosna'da daha fazla kan dökülmesini önlemek için uluslararası kurulusların harekete geçirilmesinde etkin bir rol oynamıstır.