Facebook

Sözlük

preventable

adjective

Türkçe'siönlenebilir
Türadjective

Alternatif öneriler:

preventablypreventative