Facebook

Sözlük

previous

adjective

Türkçe'siönceki,eski
Türadjective
Örnek Cümle
Magma generated deep in the Earth's mantle rises and accumulates in a reservoir beneath an existing caldera formed during a previous violent eruption.
Yer kabuğunun derinliklerinde oluşan magma yükselir ve daha önceki şiddetli bir fışkırma sırasında oluşan mevcut bir çöküntünün altındaki haznede toplanır.

Alternatif öneriler:

previewpreviously