Facebook

Sözlük

price

verb

Türkçe'sifiyatlandırmak
Türverb
Örnek Cümle
Since Henry Ford's time, mass-production methods have become common in industry and have reduced the price of many articles.
Henry Ford zamanından bu yana endüstride seri üretim yöntemleri yaygınlaştı ve bu birçok malın fiatını düşürdü.

noun

Türkçe'sifiyat; bedel
Türnoun
Örnek Cümle
At least half of the price a consumer pays for a product is a reflection of the expenses of the marketing of that product.
Tüketicinin bir ürün için ödediği fiyatın en az yansı, o ürünün pazarlanmasında yapılan masrafın bir yansımasıdır.