Facebook

Sözlük

price

verb

Türkçe'si fiyatlandırmak
Tür verb
Örnek Cümle
Since Henry Ford's time, mass-production methods have become common in industry and have reduced the price of many articles.
Henry Ford zamanından bu yana endüstride seri üretim yöntemleri yaygınlaştı ve bu birçok malın fiatını düşürdü.

noun

Türkçe'si fiyat; bedel
Tür noun
Örnek Cümle
Journal prices have risen 400 percent in twenty years while the price of books has increased only 40 percent in five.
Kitap fiyatları beş yılda sadece yüzde kırk artarken, dergi fiyatları yirmi yılda yüzde 400 artmıştır.