Facebook

Sözlük

primarily

adverb

Türkçe'si başlıca
Tür adverb
Örnek Cümle
A breast screening mammogram once every two years is primarily recommended for women in this age group.
Her iki yılda bir göğüs tarama mamografisi esas olarak bu yaş grubundaki kadınlara tavsiye edilir.