Facebook

Sözlük

prime

adjective

Türkçe'si başlıca,birinci
Tür adjective
Örnek Cümle
The prime symptom of frozen shoulder is stiffness of joint which restricts simple movements.
Donmuş omuzun birincil belirtisi basit hareketleri kısıtlayan eklemlerin tutulmasıdır.

Alternatif öneriler:

prime ministerprime-time