Facebook

Sözlük

prime

adjective

Türkçe'si başlıca,birinci
Tür adjective
Örnek Cümle
Members of the Cabinet are selected by the Prime Minister, normally from among the leaders of his own party in the parliament.
Kabine üyeleri, normal olarak parlamentodaki kendi partisinin önemli isimleri arasından Başbakan tarafından seçilir.

Alternatif öneriler:

prime ministerprime-time