Facebook

Sözlük

primitive

adjective

Türkçe'si ilkel
Tür adjective
Örnek Cümle
Just like the farmer today, the primitive shepherd kept record of his flock boy counting the animals.
Bugünün çiftçisi gibi, ilkel çoban, hayvanlarını sayarak sürüsünün kaydını tutardı.