Facebook

Sözlük

primitive

adjective

Türkçe'si ilkel
Tür adjective
Örnek Cümle
In recent years, due to the influence of the media, interest in some primitive religions has increased considerably in America and Europe.
Son yıllarda, basın-yayın organlarının etkisiyle Amerika ve Avrupa’da bazı ilkel dinlere ilgi yoğun olarak artmıştır.