Facebook

Sözlük

principle

noun

Türkçe'siilke,prensip
Türnoun
Örnek Cümle
Thermostats make use of the principle of expansion.
Termostatlar genleşme ilkesinden yararlanır.

Alternatif öneriler:

in principleunprincipled