Facebook

Sözlük

priority

noun

Türkçe'si öncelik
Tür noun
Örnek Cümle
The government hospitals do not give priority unless you have a major urgency or critical condition.
Devlet hastaneleri, önemli bir aciliyetiniz ya da ciddi bir durumunuz olmadıkça öncelik göstermez.

Alternatif öneriler:

priorprior to