Facebook

Sözlük

private

adjective

Türkçe'si özel, gizli, şahsi, kişisel
Tür adjective
Örnek Cümle
The first banks to provide support for the irrigation project were the private sector ones.
Sulama projesi için destek sağlayan ilk bankalar özel sektör bankalarıydı.

noun

Türkçe'si er (asker)
Tür noun
Örnek Cümle
The private sector, he thinks, needs more competition to flourish.
Onun görüşüne göre, özel sektör gelişmek için daha çok rekabete ihtiyaç duymaktadır.