Facebook

Sözlük

private

adjective

Türkçe'siözel, gizli, şahsi, kişisel
Türadjective
Örnek Cümle
The private hospital offers the best facilities and treatments to their patients.
Özel hastaneler hastalarına en iyi olanakları ve tedavileri sunarlar.

noun

Türkçe'sier (asker)
Türnoun
Örnek Cümle
The case must be heard in private to decide his punishment.
Onun cezasını kararlaştırmak için duruşma gizli oturumda yapılmalıdır.

Alternatif öneriler:

in privateprivately