Facebook

Sözlük

private

adjective

Türkçe'siözel, gizli, şahsi, kişisel
Türadjective
Örnek Cümle
The private hospital offers the best facilities and treatments to their patients.
Özel hastaneler hastalarına en iyi olanakları ve tedavileri sunarlar.

noun

Türkçe'sier (asker)
Türnoun
Örnek Cümle
Since both private industry and government departments tend to concentrate on immediate results, there is steady shift of scientists from pure to the applied field.
Hem özel sanayi hem de devlet daireleri yakın/kısa vadeli sonuçlar üzerinde durma eğiliminde olduklarından, bilim adamları sürekli olarak, kuramsal alandan uygulamalı alana kaymaktadırlar.

Alternatif öneriler:

in privateprivately