Facebook

Sözlük

private

adjective

Türkçe'si özel, gizli, şahsi, kişisel
Tür adjective
Örnek Cümle
The first banks to provide support for the irrigation project were the private sector ones.
Sulama projesi için destek sağlayan ilk bankalar özel sektör bankalarıydı.

noun

Türkçe'si er (asker)
Tür noun
Örnek Cümle
A research report prepared by a financial firm suggests that the private sector in China accounts for no more than 30 per cent of the economy.
Bir finans şirketi tarafından hazırlanan araştırma raporu, Çin’de özel sektörün ekonominin % 30’undan daha fazlasını oluşturmadığını ileri sürüyor.