Facebook

Sözlük

prize

verb

Türkçe'sideğer vermek
Türverb
Örnek Cümle
The Nobel Prize was presented to the famous Russian scientist for his work in the field of physics.
Nobel Ödülü, fizik alanındaki çalışmalarından dolayı meşhur Sovyet bilim adamına verildi.

noun

Türkçe'siödül
Türnoun
Örnek Cümle
When Marie Curie won the Nobel Prize in chemistry for the discovery of polonium and radium in 1911, she became the first scientist to receive a second Nobel Prize.
Marie Curie, polonyum ve radyumun keşfinden ötürü 1911'de kimyada Nobel ödülünü kazandığında, ikinci Nobel ödülünü alan ilk bilim insanı oldu.