Facebook

Sözlük

proactive

adjective

Türkçe'si önceden davranılan
Tür adjective
Örnek Cümle
Healthy and proactive communication is the key to a good, functioning team.
Sağlıklı ve proaktif iletişim iyi ve işleyen bir takım için anahtardır.