Facebook

Sözlük

probably

adverb

Türkçe'si muhtemelen
Tür adverb
Örnek Cümle
The new regulation probably won't affect foreigners already living in the country.
Yeni kurallar şu anda ülkede yaşayan yabancıları etkilemeyecek.