Facebook

Sözlük

process

verb

Türkçe'siişlemek
Türverb
Örnek Cümle
This process is evaporation.
Bu buharlaşma işlemidir.

noun

Türkçe'siişlem,süreç
Türnoun
Örnek Cümle
Many economists claim that, as capitalism develops in the countries that are in the process of industrialization, small businesses will eventually disappear.
Pek çok iktisatçı, sanayileşme sürecinde olan ülkelerde kapitalizm geliştikçe, küçük işletmelerin zamanla yok olacağını iddia etmektedir.