Facebook

Sözlük

processing

noun

Türkçe'si işlem
Tür noun
Örnek Cümle
Many women are employed in the growing and processing of tea.
Çayın yetiştirilmesi ve işlenmesinde pek çok kadın çalıştırılmaktadır.

Alternatif öneriler:

in the processprocess