Facebook

Sözlük

produce

verb

Türkçe'si üretmek, yapmak, neden olmak
Tür verb
Örnek Cümle
Agricultural researchers in developed countries are working to develop strains of rice that produce high yields with less water.
Gelişmiş ülkelerdeki zirai araştırmacılar, az su ile yüksek verim sağlayan pirinç türleri geliştirmek için çalışmaktadır.

noun

Türkçe'si ürün,mahsül
Tür noun
Örnek Cümle
Different radioactive substances produce various types of radiation, which have their own particular biological effects.
Değişik radyoaktif maddeler, kendine özgü biyolojik etkileri olan değişik türde radyasyon yayarlar.