Facebook

Sözlük

product

noun

Türkçe'si ürün,mahsül
Tür noun
Örnek Cümle
The economic slowdown has triggered the emergence of innovation and new product development.
Ekonomik durgunluk yeniliğin ve yeni ürün gelişiminin ortaya çıkmasını tetiklemiştir.