Facebook

Sözlük

productive

adjective

Türkçe'si üretken,yaratıcı,verimli
Tür adjective
Örnek Cümle
The factory has a productive capacity of 150 cars a day.
Fabrikanın günde 150 arabalık üretim kapasitesi vardır.