Facebook

Sözlük

productive

adjective

Türkçe'si üretken,yaratıcı,verimli
Tür adjective
Örnek Cümle
This is a more productive approach, since it teaches an alternative behavior to replace what is being punished.
Bu daha yararlı bir yaklaşımdır, çünkü (bu) cezalandırılan şeyin yerine konulmak üzere bir davranış seçeneği öğretir.