Facebook

Sözlük

productive

adjective

Türkçe'siüretken,yaratıcı,verimli
Türadjective
Örnek Cümle
The most intensive farm systems result in highly productive monocultures.
En yoğun tarım sistemleri oldukça üretken monokültürlerle sonuçlanır.