Facebook

Sözlük

productive

adjective

Türkçe'si üretken,yaratıcı,verimli
Tür adjective
Örnek Cümle
The most intensive farm systems result in highly productive monocultures.
En yoğun tarım sistemleri oldukça üretken monokültürlerle sonuçlanır.