Facebook

Sözlük

professional

adjective

Türkçe'simesleki,profesyonel
Türadjective
Örnek Cümle
They often do this at scientific meetings or through articles in professional journals.
Son olarak,deneyciler dizgesel bir yaklaşım kullanmalıdır.

noun

Türkçe'siprofesyonel
Türnoun
Örnek Cümle
It is often observed that most people give up on their educational ambitions because of limitations of distance, professional responsibilities and family responsibilities.
Uzaklık, profesyonel ve aile sorumluluğunun kısıtlılığından dolayı birçok insanın eğitim hırslarından vazgeçtikleri çoğu zaman gözlenmektedir.