Facebook

Sözlük

profound

adjective

Türkçe'siderin,şiddetli
Türadjective
Örnek Cümle
Many scientists and meteorologists predict that global warming can and will have a profound effect on our planet and the way that we humans live our lives.
Çoğu bilim adamı ve meteorolog, küresel ısınmanın gezegenimiz ve biz insanların yaşadığımız şekil üzerinde derin bir etkisi olabileceğini haber vermektedir.