Facebook

Sözlük

programme

verb

Türkçe'si programlamak
Tür verb
Örnek Cümle
At the 1994 Brussels NATO summit a'partnership for peace' programme was formally launched, enabling the old Warsaw Pact members and former Soviet republics to take part in a wide range of military cooperation with NATO.
1994 Brüksel NATO zirvesinde, eski Varşova Paktı üyelerine ve önceki Sovyet cumhuriyetlerine NATO ile geniş kapsamlı bir askeri işbirliği yapma olanağı sağlayan 'barış için ortaklık' programı resmen yürürlüğe kondu.

noun

Türkçe'si program
Tür noun
Örnek Cümle
We are proud to be part of a programme that gives these often overlooked but extremely talented athletes long overdue recognition.
Biz, çoğu kez önem verilmemiş, ancak son derece yetenekli bu atletlere çoktan hak ettikleri itibarı sağlayan bir programın parçası olmaktan gurur duyuyoruz.