Facebook

Sözlük

progress

verb

Türkçe'si gelişmek,ilerlemek
Tür verb
Örnek Cümle
Despite progress in reducing emissions, air pollution poses risks for both human health and the environment.
Emisyonu azaltmadaki ilerlemeye rağmen hava kirliliği hem insan sağlığına hem çevreye risk teşkil eder.

noun

Türkçe'si gelişme, ilerleme
Tür noun
Örnek Cümle
Much of the progress in the natural sciences during the 18th century was due to the work of the Swedish botanist Carl Von Linne.
18. yüzyılda tabii bilimlerdeki gelişmelerin çoğu, İsveçli botanikçi Cari Von Linne'nin çalışmaları sayesinde olmuştur