Facebook

Sözlük

project

verb

Türkçe'sitasarlamak
Türverb
Örnek Cümle
Since September 11th, 2001, America's eagerness to project its power unilaterally, has affected the foreign policy of most countries in the world.
11 Eylül 2001'den beri Amerika'nın tek taraflı olarak gücünü ortaya koyma isteği, dünyadaki çoğu ülkenin dış politikasını etkilemektedir.

noun

Türkçe'siproje,tasarı
Türnoun
Örnek Cümle
The project we have undertaken will explore the political, social, and economic consequences of new information and communication technologies, particularly relating to issues such as the changing role of the state and new security threats.
Üstlendiğimiz proje, özellikle devletin değişen rolü ve yeni güvenlik tehditleri gibi konulara ilişkin olarak, yeni bilgi ve iletişim teknolojilerinin siyasal, toplumsal ve ekonomik sonuçlarını araştıracaktır.