Facebook

Sözlük

prominent

adjective

Türkçe'si önemli,seçkin
Tür adjective
Örnek Cümle
The indoor team building games play prominent role to encourage the outcome of the employees.
Kapalı mekan ekip kurma oyunları çalışanların sonuçlarını cesaretlendirmede önemli rol oynamaktadır.