Facebook

Sözlük

promotion

noun

Türkçe'siterfi, ilerleme
Türnoun
Örnek Cümle
The employees also need training which will prepare them for promotion.
İşçilerin terfiye hazırlanmak için de eğitime gereksinimleri vardır.

Alternatif öneriler:

promotepromoterpromotional