Facebook

Sözlük

prone

adjective

Türkçe'si eğilimli
Tür adjective
Örnek Cümle
Men are more prone to hepatitis; furthermore, they are more susceptible to heart disease, tuberculosis and asthma.
Erkekler hepatite daha eğilimlidir, dahası kalp hastalığına, tüberkülöze ve astıma daha duyarlıdır.

Alternatif öneriler:

accident-pronedrought-prone