Facebook

Sözlük

prone

adjective

Türkçe'si eğilimli
Tür adjective
Örnek Cümle
The lungs are particularly prone to allergic reactions because they are exposed to large quantities of airborne antigens.
Akciğerler bilhassa alerjik reaksiyonlara yatkındır çünkü büyük miktarda havadaki antijenlere maruz kalırlar.

Alternatif öneriler:

accident-pronedrought-prone