Facebook

Sözlük

pronunciation

noun

Türkçe'sitelaffuz, sesletim
Türnoun
Örnek Cümle
Most of his pronunciation is good.
Telaffuzunun epey bir kısmı iyi.