Facebook

Sözlük

propagate

verb

Türkçe'sipropaganda yapmak, çoğaltmak
Türverb

Alternatif öneriler:

propagandapropagation