Facebook

Sözlük

proper

adjective

Türkçe'si uygun,düzgün
Tür adjective
Örnek Cümle
Maintaining proper diet schedule is one of the best recommended remedial measures to treat flatulence trouble.
Uygun diyet programına devam etmek, gaz sorunu tedavisi için önerilen en iyi iyileştirici önlemlerden birisidir.

Alternatif öneriler:

propprop up