Facebook

Sözlük

proper

adjective

Türkçe'si uygun,düzgün
Tür adjective
Örnek Cümle
It is widely said that 90% disputes occur due to lack of proper communication.
Tartışmaların %90 nının düzgün iletişim eksikliğinden kaynaklandığı yaygın bir şekilde söylenmektedir.

Alternatif öneriler:

propprop up