Facebook

Sözlük

property

noun

Türkçe'siözellik; mal, mülk
Türnoun
Örnek Cümle
Entropy is a physical property like temperatureand pressure, and measures how close a systemhas come to reaching stagnant equilibrium.
Entropi sıcaklık ve basınç gibi fiziksel bir özelliktir vebir sistemin durgun dengeye ne kadar ulaştığınıölçer.